Czy przedszkolak powinien poznawać świat liter?

dziecko czytaCzy przedszkolak powinien poznawać świat liter? Zdania na ten temat są podzielone. Część psychologów jest zdania, że 4-5-latek nie ma jeszcze na tyle rozwiniętych analizatorów, czyli pewnych funkcji mózgu odpowiadających za rozkodowywanie przekazu, i nie powinien jeszcze podejmować nauki czytania i pisania. Są jednak także programy wczesnej nauki czytania adresowane już do 3-4-latków.
Polecamy wprowadzanie pięciolatków w świat liter – członków zabawnej rodzinki, mieszkającej w zamku. Każda literka ma jakąś cechę charakteru, która pozwala łatwo ją zapamiętać, np. B to Brudas, E – Elegantka, zmieniająca stroje i kapelusze, F – fajtłapa. Dzieci poznające np. literę E słuchają najpierw zabawnego o niej wierszyka, potem bawią się w quiz, potwierdzając lub zaprzeczając twierdzeniom typu: „Na plażę chodzi się w garniturze”. „Na wycieczkę w góry najlepsze są szpilki”. Następnie własnoręcznie wykonują z kartonu wspaniałe kapelusze, stroją się, segregują ubrania. Na końcu umieszczają literkę E w odpowiednim oknie zamku. Takie wprowadzanie w świat pisma to dla dziecka intrygująca zabawa.

Od kiedy po angielsku?
Znajomość języka obcego to już dziś podstawa. Nic więc dziwnego, że rodzicom bardzo zależy, by ich dzieci mówiły po angielsku tak biegle jak po polsku. Wśród specjalistów przeważa opinia, że warto uczyć języków obcych te maluchy, które już opanowały umiejętność mówienia po polsku, zwłaszcza fonetykę, by np. polskie „r” nie myliło im się z francuskim, a polskie „s” – z angielskim.

■    Języka obcego uczymy dziecko poprzez gry i zabawy, śpiewanie piosenek, którym towarzyszy ruch.
■    W tym wieku najważniejsze jest osłuchanie z językiem i nauczenie prawidłowej wymowy. Jeśli sama znasz angielski tylko w stopniu podstawowym, powierz jego naukę specjalistom. Zła wymowa głosek może w późniejszym wieku być nie do odwrócenia.
■    Wspólnie słuchajcie kaset z piosenkami i bajkami w języku angielskim. Nawet jeśli dziecko nie rozumie słów, osłuchuje się z językiem, uczy się go w sposób bierny, podobnie jak niemowlak osłuchuje się z językiem ojczystym. Mózg dziecka rejestruje takie cechy języka jak akcent, melodyczność, rytm, intonacja.