OPARZENIE

OPARZENIE
Usuń przyczynę oparzenia lub przenieś poszkodowanego
w miejsce, w którym nie będzie narażony
na jej działanie.
Zdejmij ubranie i biżuterię z miejsca, które uległo
oparzeniu.

UWAGA: Nie zdejmuj gorącego lub
tlącego się ubrania, które jest suche lub przykleiło
się do oparzonej skóry. Nie dmuchaj i nie kaszl w
kierunku oparzonej skóry.
Małe oparzenia przykryj mokrą tkaniną. Jeżeli
powierzchnia oparzonego obszaru jest mniejsza niż
powierzchnia klatki piersiowej poszkodowanego,
oparzenie przykryj luźno prześcieradłem lub ręcznikiem
namoczonym w zimnej wodzie albo polej
zimną bieżącą wodą.

UWAGA: Nie przykładaj lodu
do oparzonego miejsca. Nie przebijaj pęcherzy. Jeżeli
powierzchnia oparzonego obszaru jest większa
niż powierzchnia klatki piersiowej poszkodowanego,
nie przykrywaj oparzenia ani nie polewaj go
wodą.
Rozdziel oparzone palce ręki lub stopy. Jeżeli
oparzeniu uległy palce, delikatnie wsuń pomiędzy
nie suche opatrunki. UWAGA: Nie wolno w tym celu
używać waty ani plastra z opatrunkiem.
Luźno przykryj oparzoną skórę czystym, suchym
materiałem. Jeżeli przez opatrunek przesącza się
płyn, przykryj go kolejną warstwą materiału. UWAGA:
Nie pokrywaj oparzenia żadną maścią, płynem,
masłem, proszkiem ani lodem.
Oparzoną rękę lub nogę unieś powyżej poziomu
serca poszkodowanego.

WAŻNE I
+ Wezwij pogotowie ratunkowe, jeśli: oparzenie
obejmuje więcej niż jedną część ciała;
oparzeniu uległa twarz, szyja, dłonie, stopy
bądź narządy płciowe; poszkodowany ma
trudności z oddychaniem; poszkodowanym
jest dziecko lub osoba starsza; jeśli oparzenie
spowodował związek chemiczny.

PŁONĄCE UBRANIE
Połóż poszkodowanego na ziemi, tak aby płonące
ubranie znalazło się u góry.
Zdław płomienie kocem, płaszczem łub jakimkolwiek
innym materiałem, który można w tym celu wykorzystać.
Zabezpiecz twarz poszkodowanego przed płomieniami
lub każ mu powoli się obrócić.

OPARZENIA CHEMICZNE
OBJAWY
+ Ślady oparzeń.
+ Trudności z oddychaniem.
+ Pęcherze.
+ Ból brzucha.
+ Ból głowy.
+ Drgawki.
+ Zawroty głowy.
+ Utrata przytomności.
Zabierz osobę poszkodowaną z zasięgu działania środka
chemicznego.
Spłucz oparzenie wodą i zdejmij skażone ubranie.
Oparzone miejsce przez co najmniej ·1 5 minut płucz
bieżącą wodą. UWAGA: W przypadku suchych chemikaliów
przed spłukaniem oparzenia usuń z niego (szczotką)
stałe drobiny związku chemicznego.
Sprawdź podstawowe czynności życiowe poszkodowanego:
oddychanie i krążenie. Jeżeli poszkodowany
nie oddycha, nie wyczuwa się u niego tętna łub
nie stwierdza czynności serca, rozpocznij reanimację.
Przykryj oparzenie suchym, czystym materiałem.