Krwawienie

Połóż poszkodowanego płasko na plecach. Unieś
jego stopy kilkadziesiąt centymetrów do góry. Jeżeli
to możliwe, rana powinna znajdować się powyżej
serca.
Sprawdź oddychanie i pracę serca poszkodowanego. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, tętno
jest niewyczuwalne lub nie stwierdza się pracy
serca, rozpocznij reanimację.
Usuń wszelkie widoczne przedmioty z rany.

UWAGA: Nie próbuj usuwać żadnych przedmiotów
ani ubrania, które utkwiło w ranie. Nie wkładaj do
rany palca ani żadnych innych przedmiotów.
Uciśnij ranę czystym materiałem lub ręką. Jeżeli
krew przesącza się przez materiał, nie usuwaj go,
tylko przykryj kolejną warstwą i uciskaj dalej. Jeżeli
krew przesącza się nadal, konieczny może być silniejszy
ucisk. Jeżeli w ranie tkwi jakiś przedmiot, nie
uciskaj go, a jedynie przyłóż ucisk dookoła rany.
Jeżeli krwawienie nie ustaje, uciśnij tętnicę. Uciskając
tętnicę, nadal uciskaj samą ranę. Nie uciskaj
tętnic prowadzących do głowy lub szyi, chyba że
z uszkodzonej tętnicy na szyi tryska jasnoczerwona
krew.
Kiedy krwawienie ustanie, zabandażuj ranę. Nie
usuwaj materiału przyłożonego do rany w celu zatamowania
krwawienia, tylko przykryj ranę czystym
materiałem. Jeżeli w ranie tkwi jakiś przedmiot, obandażuj
go dookoła, tak aby się nie przesuwał.
Uspokajaj poszkodowanego i staraj się utrzymywać
go w nieruchomej pozycji.