PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Odetnij dopływ prądu. Wyłącz urządzenie elektryczne
lub główny przełącznik prądu w domu. Jeżeli
nie można tego zrobić, wydostań poszkodowanego
z zasięgu działania prądu. UWAGA: Nie dotykaj skóry
poszkodowanego, jeżeli wciąż ma on kontakt z przewodem
poci napięciem. Nie dotykaj również samego
przewodu elektrycznego.
Sprawdź podstawowe czynności życiowe poszkodowanego:
oddychanie i krążenie. Jeżeli poszkodowany
nie oddycha, nie wyczuwa się u niego
tętna lub nie stwierdza czynności serca, rozpocznij
reanimację.
Poszukaj innych poważnych obrażeń i rozpocznij
odpowiednie postępowanie. Lecz oparzenia
w miejscu kontaktu ze źródłem prąciu.
Zadbaj o wygodę poszkodowanego. Przykryj go
płaszczem lub kocem. Nie podkładaj poduszki pod
głowę, ponieważ mogłoby to spowodować zapadnięcie
się dróg oddechowych.
WAŻNE
Jeżeli poszkodowany znajduje się w pobliżu
źródła prądu wysokiego napięcia, zachowuj
odległość co najmniej 6 m. Jeśli jest w samochodzie,
poleć mu tam zostać. Jeżeli jednak
samochód się pali, powiedz poszkodowanemu,
aby z niego wysiadł i oddalił się na bezpieczną
odległość. Zadzwoń do pogotowia
energetycznego, aby wyłączono prąd, a następnie
wezwij pogotowie ratunkowe. Po
wyłączeniu prądu rozpocznij udzielanie
pierwszej pomocy.
Jeżeli poszkodowany dotyka przewodu pod
napięciem stosowanym w domu (230 V) lub
został porażony prądem o takim napięciu,
wezwij pogotowie ratunkowe, a następnie
rozpocznij udzielanie pierwszej pomocy. Nie
dotykaj poszkodowanego, jeśli wciąż znajduje
się pod napięciem.
Jeżeli poszkodowany został porażony przez
piorun, wezwij pogotowie ratunkowe i natychmiast
rozpocznij udzielanie pierwszej
pomocy.

Objawy
+ Ślady oparzenia w okolicy ust lub na skórze.
+ Uczucie mrowienia.
+ Zawroty głowy.
+ Uczucie silnego szarpnięcia.
+ Bóle mięśniowe.
+ Krwawienie.
+ Ból głowy.
+ Utrata przytomności.