Odmrożenie

Odmrożenie
UWAGA: Jeżeli istnieje ryzyko ponownego zamarznięcia
skóry, nie odmrażaj jej. Przenieś poszkodowanego
w cieplejsze miejsce i czekaj na pomoc
medyczną.
Przenieś osobę poszkodowaną w cieplejsze miejsce,
na przykład do pobliskiego schroniska. Zdejmij
z niej ciasne ubranie oraz biżuterię.
Jeżeli istnieje możliwość ogrzania odmrożonego
obszaru, a pomoc nie nadejdzie zbyt szybko, rozpocznij
rozmrażanie skóry. Włóż odmrożone ręce
lub stopy do naczynia z ciepią, ale nie gorącą wodą
na co najmniej 30 mi nut. Powoli mieszaj wodę.
W miarę jak zawartość naczynia będzie stygnąć, dolewaj
cieplej wody. Jeżeli nie ma dostępu do cieplej wody, do ogrzania odmrożonej skóry można posłużyć
się własnym ciałem, kocami lub gazetami.

UWAGA:
Odmrożona skóra może zostać trwale uszkodzona,
jeżeli będzie się ją zbyt szybko ogrzewać.
Nie stosuj w tym celu bezpośrednich źródeł ciepła,
takich jak koc elektryczny. Nie masuj skóry.
Osusz rozmrożoną skórę i utrzymuj ją w cieple.
Kiedy skóra zmięknie i powróci w niej czucie, okryj
ją czystym, suchym materiałem. Włóż kawałki materiału
między odmrożone palce. Aby utrzymać skórę
w cieple, należy okryć j ą suchymi ubraniami.
Podczas oczekiwania na nadejście pomocy medycznej
nie pozwalaj poszkodowanemu palić papierosów
ani pić alkoholu.