Niewydolność krążenia – Występowanie

Wśród populacji (ogółu) ludzi dorosłych występuje ona u ok. 1 % i wyraźnie wzrasta z wiekiem. U ludzi po 80. roku życia ok. 15% wykazuje cechy jawnej niewydolności krążenia. W pełni rozwinięta niewydolność krążenia powoduje wysoką śmiertelność – ponad 50% mężczyzn i prawie tyle kobiet umiera w ciągu 5 lat trwania choroby. Trzeba przy tym podkreślić, że obecnie w związku z postępem w leczeniu, tak farmakologicznym, jak i chirurgicznym chorób serca, powodującym wydłużenie życia, stale wzrasta liczba chorych z niewydolnością krążenia, a więc problem tej choroby z roku na rok będzie narastał.

Czynniki ryzyka
Żadne leczenie farmakologiczne czy chirurgiczne nie dorównuje skutecznością działania profilaktyce tych schorzeń, a więc właściwemu odżywianiu, skutecznemu leczeniu nadciśnienia, odpowiedniemu trybowi życia (sport, rezygnacja ze szkodliwych nałogów itp.). Zauważyć także warto, że to, co określamy jako „nerwowy tryb życia”, usprawiedliwiany najczęściej „brakiem czasu”, w istocie, w niemałej mierze, zależy od nas samych, od naszej postawy, przyjętych priorytetów życiowych. Aby się przekonać, wystarczy przeanalizować punkt po punkcie, u schyłku dnia, nasze bieżące zajęcia, by dojść do wniosku, że z wielu z nich można było zrezygnować, ograniczyć, bez większego uszczerbku dla naszej aktualnej sytuacji zawodowej czy rodzinnej, a z pożytkiem dla życia duchowego.
Zauważmy, że nauka społeczna Kościoła, oparta także na wielowiekowej tradycji, usilnie zachęcająca do codziennej modlitewnej refleksji, medytacji, rachunku sumienia, ma duże znaczenie nie tylko w aspekcie religijnym, ale daje silne podstawy do kształtowania równowagi w naszym życiu psychicznym.

Procesy zachodzące w ustroju, towarzyszące rozwijającej się niewydolności krążenia (serca)
Organizm broni się przed tymi niekorzystnymi zmianami poprzez uruchomienie szeregu mechanizmów kompensacyjnych. W ich wyniku następuje przerost i powiększenie się masy mięśnia serca, przyspieszenie częstości jego skurczów (tachykardia). Innym mechanizmem obronnym jest także zmiana rozdziału krwi tak, aby zapewnić należyty przepływ krwi przede wszystkim przez najważniejsze życiowo narządy, tj. ośrodkowy układ nerwowy i serce. Dzieje się to kosztem innych narządów, np. nerek. Spadek ich ukrwienia może z kolei powodować upośledzenie wydalania z moczem sodu i wody, z tendencją do tworzenia się obrzęków.