Postępowanie wobec chorego z rozpoznanym nadciśnieniem

Postępowanie wobec chorego z rozpoznanym nadciśnieniem – Bardzo ważne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z nadciśnieniem pierwotnym czy wtórnym. W tym drugim przypadku bowiem mamy potencjalną możliwość skutecznego leczenia przyczynowego, np. leczenie choroby zapalnej nerki, operacja zwężonej tętnicy nerkowej, operacyjne usunięcie guza produkującego w nadmiarze hormon wywołujący nadciśnienie itp.
Szereg badań, niekiedy bardzo specjalistycznych, pozwala ustalić, z jakim nadciśnieniem mamy do czynienia oraz jakie jest jego zaawansowanie. Poza badaniem lekarskim najczęściej wykonuje się w tym przypadku następujące badania dodatkowe: morfologia krwi, OB, mocznik, kreatynina, jonogram, cukier, badanie ogólne moczu, USG jamy brzusznej, EKG, rtg. klatki piersiowej, echokardiografia, badanie dna oka.

Leczenie
W każdym przypadku nadciśnienia tętniczego obowiązuje chorego przestrzeganie niefarmakologicznych zasad postępowania. U pacjentów z granicznymi wartościami ciśnienia lub z nadciśnieniem łagodnym może to być jedyna, wystarczająca metoda pozwalająca osiągnąć oczekiwany efekt.
Wśród tych metod podstawowe znaczenie przypisuje się ograniczeniu spożycia soli kuchennej. Pacjent, mimo że może to być dla niego niemałym wyrzeczeniem, powinien starać się wybierać potrawy o małej zawartości soli oraz nie dosalać potraw przyrządzanych w domu.
Ważnym elementem postępowania niefarmakologicznego jest zmniejszanie nadwagi u osób otyłych. Stwierdzono również korzystny wpływ choćby umiarkowanej, ale systematycznej aktywności fizycznej. W wielu publikacjach podkreśla się też rolę metod obniżających poziom stresu, związanego z aktywnością zawodową i życiem osobistym (trening relaksacyjny, modlitwa). Każdy chory musi też zdecydowanie walczyć z nałogiem palenia papierosów, nadużywania alkoholu i mocnej kawy.
Pacjenci, u których metody niefarmakologicznego postępowania nie przyniosły wystarczającego efektu hipotensyjnego, powinni mieć wdrożone leczenie farmakologiczne. Leczenie to z reguły wymaga stosowania leków do końca życia i przynosi korzystny, długofalowy efekt pod warunkiem systematycznego ich stosowania. Każdy pacjent powinien mieć indywidualnie dobrane leczenie, w zależności od wieku, zaawansowania choroby i obecności chorób współistniejących. Chorzy, którzy nie leczą się lub leczą się nieskutecznie, narażają się na ryzyko wielu powikłań (o których mowa była wyżej). Na przykład stwierdzono, że u młodych mężczyzn z nie leczonym nadciśnieniem powyżej 160/95 zapadalność na choroby serca jest dwukrotnie wyższa niż u osób z ciśnieniem prawidłowym.
Na koniec warto zaznaczyć, że wiele preparatów roślinnych ma właściwości obniżające ciśnienie, co może znaleźć zastosowanie w leczeniu łagodnych postaci nadciśnienia lub – w przypadkach zaawansowanego nadciśnienia – łącznie z lekami syntetycznymi.