UDAR CIEPLNY I WYCZERPANIE Z GORĄCA

UDAR CIEPLNY I WYCZERPANIE Z GORĄCA
Udar cieplny
Ochłodź poszkodowanego. Szybko przenieś go
w chłodniejsze miejsce. Na czoło i tułów przyłóż
zimne, mokre ubrania lub też owiń poszkodowanego
mokrym ręcznikiem bądź prześcieradłem. Osobę
poszkodowaną można chłodzić za pomocą elektrycznego
wentylatora lub suszarki ustawionej na
przepływ zimnego powietrza. UWAGA: Nie nacieraj
poszkodowanego alkoholem w celu ochłodzenia.
Nie dawaj mu niczego do jedzenia ani picia.
Wyczerpanie z gorąca
Przenieś poszkodowanego w chłodniejsze miejsce.
Każ poszkodowanemu leżeć lub siedzieć i unieś
mu nogi.
Ochłodź poszkodowanego. Na czoło i tułów przyłóż
zimne, mokre ubrania lub też owiń go mokrym
ręcznikiem bądź prześcieradłem. Można chłodzić
poszkodowanego za pomocą elektrycznego wentylatora
lub suszarki u stawionej na przepływ zimnego
powietrza. UWAGA: Nie nacieraj poszkodowanego
alkoholem w celu ochłodzenia.
Jeżeli poszkodowany jest przytomny i bez trudności
może połykać oraz oddychać, podaj mu coś
zimnego do picia, na przykład roztwór sol i ( 1 łyżka
stołowa sol i kuchennej rozpuszczona w 1 litrze
wody). UWAGA: Nie zmuszaj poszkodowanego do
picia. Nie podawaj mu napoju zawierającego alkohol
lub kofeinę.
5Jeżeli stan ogólny poszkodowanego nie poprawia
się, wezwij pogotowie ratunkowe.
WAŻNE
+ Jeżeli podejrzewasz, że poszkodowany doznał
udaru cieplnego, wezwij pogotowie ratunkowe.
OBJAWY
Udar cieplny
+ Temperatura ciała powyżej 38,9°C.
+ Zaczerwieniona, sucha, gorąca skóra.
+ Zwężone źrenice.
+ Uczucie splątania.
+ Szybkie tętno.
+ Drgawki .
+ Utrata przytomności.
Wyczerpanie z gorąca
+ Zimna, spocona skóra.
+ Nadmierne pocenie się.
+ Rozszerzone źrenice.
+ Szybkie tętno.
+ Ból głowy.
+ Nudności lub wymioty.
+ Skurcze mięśni brzucha lub kończyn.
+ Zawroty głowy.
+ Utrata przytomności.