STANY NAGŁE W CHOROBACH OCZU

STANY NAGŁE W CHOROBACH OCZU

Ciała obce w oku
UWAGA: Nie dotykaj ani nie próbuj wyciągać ciała
obcego, które utkwiło w oku. Jezeli przedmiot ten
jest duży (np. długopis), zakryj oko stożkiem z papieru,
tak aby stanowił on podparcie dla ciała obcego;
w tym celu konieczne może być zrobienie otworu
w stożku. Przyklej stożek plastrem do skóry, aby się
nie przesuwał. Zakryj drugie oko poszkodowanego
czystym materiałem – w ten sposób można ograniczyć
ruchy zranionego oka. Jeżeli ciało obce jest
małe, zakryj oczy poszkodowanego czystym materiałem
i luźno przymocuj opatrunek.
Umyj ręce wodą z mydłem.
Obejrzyj ciało obce. Poproś poszkodowanego,
aby spojrzał do góry, a sam poszukaj ciała obcego.
UWAGA: Nie pozwalaj, aby poszkodowany pocierał
oczy.
Wywołaj łzawienie. Jeżeli widzisz ciało obce, delikatnie naciągnij górną powiekę na dolną. Spowoduje to łzawienie, które może wypłukać ciało obce
z oka.
Usuń widoczne ciało obce. Jeżeli przedmiot nie
daje się wypłukać Izami, wypłucz go bieżącą wodą
lub usuń za pomocą kawałka czystego, wilgotnego
materiału. Poszkodowany może również otworzyć
oczy pod wodą w dużym naczyniu, które zostało
uprzednio napełnione czystą wodą z kranu. Kiedy
uda się usunąć ciało obce z oka, poszkodowany
powinien zdjąć soczewki kontaktowe, jeżeli je nosi.
UWAGA: Do usuwania ciała obcego z oka nie wolno
używać chusteczki do nosa ani waty. Nie należy
próbować usuwać przedmiotu, który utkwił w tęczówce
lub źrenicy.

Usuń ciało obce z dolnej powieki. Jeżeli widzisz,
że ciało obce znajduje się na dolnej powiece, wypłucz
je wodą lub usuń za pomocą kawałka czystego,
wilgotnego materiału. Kiedy uda się usunąć ciało
obce z oka, poszkodowany powinien zdjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli je nosi.

Usuń ciało obce z górnej powieki. Jeżeli nie widzisz
ciała obcego w oku ani na dolnej powiece,
unieś górną powiekę poszkodowanego. Jeżeli widzisz
ciało obce na górnej powiece, wypłucz je wodą
lub usur1 za pomocą kawałka czystego, wilgotnego
materiału. Kiedy uda się usunąć ciało obce z oka,
odwiń z powrotem powiekę, a poszkodowany powinien
zdjąć soczewki kontaktowe, jeżeli je nosi.
UWAGA: Do usuwania ciała obcego z oka nie wolno
używać chusteczki do nosa ani waty.
W razie potrzeby zakryj oboje oczu i postaraj się
o fachową pomoc medyczną. Jeżeli nie możesz znaleźć
lub usunąć ciała obcego lub też jeżeli poszkodowany
odczuwa ból bądź ma problemy z widzeniem
po usunięciu ciała obcego, przykryj oboje oczu
czystym materiałem i umocuj opatrunek, a następnie
zabierz poszkodowanego do najbliższego szpitala
(najlepiej na ostry dyżur okulistyczny).

Oparzenie oczu związkiem chemicznym
UWAGA: Jak najszybciej rozpocznij płukanie oczu,
upewniwszy się, że woda dostaje się pod obie powieki.
Do płukania oczu wolno używać wyłącznie
wody. Nie pozwalaj, aby poszkodowany tarł oczy .
Płucz oczy wodą. Jeżeli nie możesz włożyć głowy
poszkodowanego pod kran z bieżącą wodą, do
płukania oczu wykorzystaj szklankę lub inne naczynie
wypełnione wodą. Oczy należy płukać przez co
najmniej 1 5 minut. Woda powinna spływać od wewnętrznego
do zewnętrznego kącika oka (patrz: rysunek).
Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
poproś, aby je zdjął.
Zakryj oko. Po wypłukaniu oka zakryj je czystą
tkaniną bawełnianą, a następnie zabandażuj oboje
oczu. Pozwoli to zmniejszyć ruchy oparzonego oka.
W miarę możliwości dokonaj identyfikacji związku
chemicznego, który spowodował oparzenie. Bądź
przygotowany przynajmniej na to, aby powiedzieć
lekarzowi, czy był to związek stały czy ciecz.

+ Jeżeli podejrzewasz uraz głowy, w oku utkwiło
ciało obce lub też do oka dostał się jakiś
związek chemiczny, wezwij pogotowie ratunkowe.
+ Jeżeli wewnątrz oka poszkodowanego widzisz
krew, przykryj mu oczy czystym materiałem
i zabierz go do najbliższego szpitala
(najlepiej na ostry dyżur okulistyczny).
+ Jeżeli stwierdzisz krwawienie z oka, przykryj
oczy osoby poszkodowanej czystym materiałem
i zabierz ją do najbl iższego szpitala.
UWAGA: Jeżeli podejrzewasz uraz głowy,
szyi lub kręgosłupa, nie zmieniaj pozycji
poszkodowanego ani go nie przemieszczaj.
Wezwij pogotowie ratunkowe.
OBJAWY
Skaleczenie lub zasinienie oka .
Ból w okolicy oka .
Podbiegnięcie oka krwią .
Suchość lub pieczenie oka .
Łzawienie .
Szybkie mruganie .
Niemożność otwarcia oka .
Nadwrażliwość na światło .
Upośledzenie wzroku .
Ból głowy.
Źrenice nierównej wielkości.