Leczenie Astmy Oskrzelowej

W ostatnich kilkudziesięciu latach dokonano dużego postępu w leczeniu astmy oskrzelowej dzięki lepszemu zrozumieniu jej mechanizmów chorobowych. Mimo to, wydaje się jakby postęp medycyny nie nadążał za -z roku na rok – wzrostem wskaźników zachorowań na choroby alergiczne na świecie (w tym również i astmy oskrzelowej). Co więcej, do dziś nie wyjaśniono w sposób przekonywający, z czego wynika ten „boom” chorób alergicznych, jaki w ostatnich latach się obserwuje. Niemniej, w odniesieniu do leczenia astmy oskrzelowej obecnie medycyna dysponuje szerokim wachlarzem skutecznych leków przeciwastmatycznych, zarówno co do działania profilaktycznego (zapobieganie występowaniu ataków) jak i leczniczego, w czasie napadu astmy.

U dorosłych najczęściej trzeba odróżnić astmę oskrzelową od przewlekłego zapalenia oskrzeli, na jakie zapadają osoby palące papierosy.
Duże znaczenie przypisuje się obecnie edukacji chorego, której zadaniem jest nabycie przez pacjenta umiejętności oceny stopnia nasilenia choroby i w zależności od tego sposobu reagowania – w pewnych granicach chory sam sobie ustala rodzaj i dawki leków.
Każdy chory na astmę oskrzelową winien znać metody eliminacji lub ograniczania ilości alergenów w otoczeniu; np. pacjent uczulony na sierść zwierząt domowych musi wyzbyć się kota, psa czy innego zwierzęcia z domu.
W określonych przypadkach jest możliwe zastosowanie leczenia odczulającego za pomocą immunoterapii.
Dzięki podawaniu, pod ścisłą kontrolą lekarską, małych „podprogowych” dawek alergenu przez długi okres i w ilości stopniowo zwiększonej można doprowadzić do tzw. tolerancji organizmu na alergen, to znaczy, że organizm przestaje reagować na obecność alergenu.

Astmę mogą wyzwolić siarczany, sole kwasu siarkowego, dodawane często do roztworów przeznaczonych do wstrzykiwań przez przemysł farmaceutyczny. Także sole sodu i siarczany potasu, stosowane jako środek konserwujący, suszone owoce i wina mogą spowodować zaburzenia układu krążenia lub ataki astmatyczne połączone z dusznością.

Leczenie astmy oskrzelowej rozpoczyna się podawaniem w ciągu kilku dni wyłącznie owoców i surówek z jarzyn (lub soków). Po poprawie stanu zdrowia podajemy pożywienie zawierające małe ilości białka, potem przechodzi się na dietę normalną, wegetariańską. Leczenie rozpocząć można również głodówkami. Oprócz głodówki, diety i psychoterapii medycyna naturalna stosuje również wodolecznictwo. Ostre ataki astmy oskrzelowej leczy gorąca (40 stopni C) kąpiel kończyn. Dobre efekty dają też bańki i pijawki. Jeżeli nie uda się leczenie ww. sposobami, potrzebne jest leczenie szpitalne.

Wodolecznictwo zaleca astmatykom ranne i wieczorne obmywanie całego ciała zimną wodą, a wieczorami, po obmyciu, dodatkowo ciepłe zawijanie klatki piersiowej wg metody ks. Kneippa. Zimne obmywanie ciała wzmacnia oddech i krążenie krwi, a także hartuje ciało.

W leczeniu astmy oskrzelowej poza wodolecznictwem stosuje się inhalacje, leki ziołowe i ćwiczenia oddechowe – tylko pod nadzorem specjalisty.