Trzeci okres porodu

Trzeci okres porodu

Kiedy urodzi się dziecko, łożysko, poprzez które docierały do niego wszystkie składniki pokarmowe, nie jest już potrzebne. Wtedy oddziela się od ściany macicy. Dzięki silnym skurczom zostaje wydalone na zewnątrz. Niekiedy musisz w tym pomóc lekko prąc. Lekarz dokładnie ogląda łożysko, aby sprawdzić, czy zostało wydalone w całości. Jeśli jego fragment zostałby w macicy, mógłby spowodować silny krwotok lub zakażenie.

Ostatnim etapem porodu jest szycie krocza, które odbywa się w znieczuleniu.