Leczenie niewydolności serca

W ostatnich dziesięcioleciach medycyna wzbogaciła się o nową, radykalną metodę leczenia niewydolności serca – transplantację. Niestety, metoda ta może być zastosowana, jak na razie, tylko u osób młodych z bardzo zaawansowaną postacią tej choroby. Jest to bowiem sposób leczenia bardzo drogi, a na chorego nakłada konieczność dostosowania się do wielu trudnych wymagań i zaleceń medycznych.
Dla ogromnej większości ludzi chorych pozostaje natomiast leczenie zachowawcze, przy czym warto podkreślić duży postęp, jaki dokonał się w zrozumieniu mechanizmów powstawania i rozwijania się tej choroby.
Z tym związany jest również postęp w odkrywaniu ciągle lepszych i skuteczniejszych leków.
Niewydolność krążenia jako choroba przewlekła dotyka w swych negatywnych skutkach wiele różnych narządów, stąd bardzo celowe jest w jej leczeniu stosowanie ziół, które można, w zaawansowanych okresach choroby, kojarzyć z przyjmowaniem leków syntetycznych.
Na koniec trzeba jeszcze raz podkreślić z naciskiem, że większości chorób serca i naczyń można uniknąć lub w dużym stopniu przesunąć w czasie pod warunkiem zastosowania się odpowiednio wcześnie do wymagań profilaktyki.